product

לאחרונה ארגן חברת Huangyan YJIE פלסטיקה בע"מ עובדים לביצוע פעילויות הסיוע הסטודנטיות של סתיו הזהב לשנת 2020. כמעט 50 מתנדבים מהפלוגה הלכו לבית הספר ושלחו מענקים וציוד לבית הספר ל -242 תלמידים עניים במחוז. סך המענקים עמד על 352,700 יואן.

"מענקים אלה מגיעים מאנשים דואגים חברתית ומחברות אכפתיות אשר נותנים חסות לסטודנטים בזוגות אחד על אחד. החברה משלבת את המענקים ב'קרן סיוע לסטודנטים Weifeng 'לצורך יישום וניהול, ומיישמת כספים מיוחדים למטרות מיוחדות. היעזרו לילדים המתקשים ללכת לבית הספר, "

] במקרה, העובדים לא רק מבצעים את העבודה בזהירות לפני הענקת המענקים, אלא גם מעודדים את המקבלים להיות אסירי תודה ומצליחים בלימודיהם ולהפוך לאנשים חיוביים.


זמן פרסום: אוקטובר 12-2020